Уроци

Какво представляват Макроси в Excel, плюс видео демонстрация

Най-общо казано макросите представляват автоматизиране на едно или няколко действия при дадено събитие. Могат да се разграничат на два типа макроси: Макроси, които могат да бъдат записани – Командни макроси; Процедурни макроси – ръчно написани в среда Visual Basic Editor, чрез създаване на процедури и писане на програмен код. Събитиe в Excel e действие, което […]

WordPress задача: Направете сайт по случай 100 години СУ „Д-р Петър Берон“

Създайте уебсайт с помощта на WordPress, работете в екип от двама, трима или самостоятелно. Измислете тема на уеб сайта, обвързана с училище или с предпочитана тема. За реализацията може да следвате стъпките от уроците, качени на сайта  Урок 1 – инсталиране на WordPress и връзка с базата, Урок 2 – създаване на страница, категории и […]

WordPress урок 3: как да си прехвърлим сайта от училище във вкъщи (архивиране и експорт на сайта и базата данни)

Този урок е доста обширен и до голяма степен сложен. Ако трябва да действаме като професионалист, бихме използвали система за контрол на версиите (git). По-известните от тях са GitHub, GitLab и Bitbucket, но за целите на този урок ще приложим стандартния вариант, който също ще ни свърши работа. Архивиране на файловете на WordPress За да […]

WordPress урок 2: Администраторски панел

Администраторския панел на WordPress най-общо казано служи за цялостното управление на сайта. Чрез него се прави визия на сайта (front-end) също така може да се настройва до някаква степен и сървърната част (back-end), но това не е препоръчително, особено ако не знаете какво правите. Същото така през админ панела, се създават, публикации, страници следят се […]

WordPress урок 1: Настройка на среда за разработка

Целта на този урок, е да даде на учениците базови познания при разработването на самостоятелен уеб сайт, с помощта на една от най известните платформи WordPress . За тази цел ще е необходимо да се инсталират няколко приложения: PHP, Apache сървър, MySQL база данни и евентуално текстов редактор. Посоченият пример може да служи за една […]

Пример за REST API с PHP от нулата, без употреба на фреймуърк

Преди да започна с примера, ще се опитам с мой (прости) думи да обясня какво се има предвид под REST API и за какво в крайна сметка се използва. Какво е REST API REST съкратено от Representational State Transfer – стил софтуерна архитектура за реализация на уеб услуги. Най-общо, това е концепция за заделяне на системен ресурс, който се променя въз основа […]

Към началото