За платформата

Стремеж към развитие

Ние подкрепяме естествения стремеж на всеки човек да става все по-добър в това, което прави.

  • Споделяме учебни материали и добре структурирани уроци по категории и класове.
  • Споделяме практични съвети.
  • Използваме примери от ежедневието.
  • Помагаме на учители да споделят уроци и добри практики.
  • Даваме възможност на ученици да споделят своите проекти.

Този учебен портал стимулира както ученето на теория, така и на практиката. Изложените примери в уроците са ориентирани към това да четеш и да прилагаш стъпка по стъпка.

Нашата мисия

По-образовани хора, по-добро бъдеще

Към началото